Психология
Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці
Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці ПЛАН Вступ Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема 1.1 Теоретичні засади розвитку творчих здібностей...
Психологічні особливості самосприймання студентської молоді
Психологічні особливості самосприймання студентської молоді ВСТУП В теорії і практиці вдосконалення нашого суспільства однією з найважливіших є проблема цілеспрямованої підтримки становлення особ...
Психологічні особливості спілкування підлітків
Психологічні особливості спілкування підлітків Міністерство освіти та науки України Бердянський державний педагогічний університет Кафедра психології Курсова робота Психологічні особливості спілк...
Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці
Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці Дипломна робота на тему: « Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці » Вступ Проблема вивчення психологічних особливостей с...
Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження План Вступ Розділ 1. Психічні особливості дітей в період новонародженості та раннього дитинства 1.1. Психічні особливост...
Психологічні особливості учнів із неповних сімей та шляхи психопрофілактики
Психологічні особливості учнів із неповних сімей та шляхи психопрофілактики Тема: Психологічні особливості учнів із неповних сімей та шляхи психопрофілактики Зміст Вступ Розділ 1. Проблема особли...
Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів ПЛАН Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку пізнавальної активності молод...
Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі
Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі зміст вступ розділ 1. психологічні Особливості явища інтернет-аддикції 1.1 Проблема Інтернет-аддикції в сучасній психолог...
Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості Вступ Актуальність дослідження . Нагальність вивчення самосвідомості зумовлен...
Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках
Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках ДИПЛОМНА РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ПІДЛІТКІВ У МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ План роботи Вступ Р...
Психологічні проблеми статевої освіти молоді та статевого виховання підлітків
Психологічні проблеми статевої освіти молоді та статевого виховання підлітків КУРСОВА РОБОТА Психологічні проблеми статевої «освіти» молоді та статевого виховання підлітків ПЛАН ВСТУП I. Аналіз п...
Психологічні проблеми цивільного судочинства
Психологічні проблеми цивільного судочинства Вступ Цивільне право регулює основні економічні й особистісні відносини. Об'єктами цивільних правовідносин є засоби виробництва, предмети споживання,...
Психологічні фактори агресії
Психологічні фактори агресії 1. Дослідження агресії 1.1 Іноземний досвід Створюється враження, що наше поводження по відношенню друг до друга стає усе більше деструктивним. У США, де збільшення к...
Психологічні фактори в розвитку та перебігу онкологічного захворювання, гіпотези для психотерапії
Психологічні фактори в розвитку та перебігу онкологічного захворювання, гіпотези для психотерапії ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ В РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ ОНКОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ГІПОТЕЗИ ДЛЯ ПСИХОТЕРАПІЇ...
Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту Реферат на тему: Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту 1. Соціально-психологічний зміст...
Психологія грошей
Психологія грошей Зміст 1. Поняття грошей та психології грошей 2. Внесок класичних напрямів психології у вивчення феномена грошей Список використаних джерел 1. Поняття грошей та психології грошей...
Психологія емоцій
Психологія емоцій Психологія емоцій Психологія емоцій як наука досить молода. Але однаково дивно, що ця настільки очевидно актуальна тема більше століття, тобто фактично весь строк існування псих...
Психологія людини в епоху технічного прогресу
Психологія людини в епоху технічного прогресу Психологія людини в епоху технічного прогресу Ускладнення відносин взаємної залежності, негативним проявом чого є ріст коефіцієнта в'язкості соціальн...
Психологія неповнолітніх
Психологія неповнолітніх Реферат з дисципліни Основи вікової психології на тему Тема: Психологія неповнолітніх План 1. Загальна характеристика підліткового віку. Соціальна ситуація особистісного...
Психологія потреб
Психологія потреб ПЛАН ПОТРЕБИ. ДЕТЕРМІНАНТИ ПОТРЕБ. 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ. 4 ПОТРЕБИ І ВИХОВАННЯ.. 7 ПОТРЕБИ. ДЕТЕРМІНАНТИ ПОТРЕБ Потреби представляють той фундамент, на якому будується уся пове...
Психологія праці
Психологія праці Зміст Вступ 1. Професійне самовизначення та покликання 2. Проблема професійного самовизначення особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Сенсом життя окремої людини і...
Психологія професійної діяльності
Психологія професійної діяльності Курсова робота на тему Психологія професійної діяльності 1. Теоретичний аналіз діяльності професіонала Вихідною є схема «суб'єкт – дія – об'єкт - навколишній сві...
Психологія публічного виступу
Психологія публічного виступу Реферат на тему: «Психологія публічного виступу» Переконати велику кількість слухачів значно важче, ніж переконати одного співрозмовника. Насамперед через те, що арг...
Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса
Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса Зміст Вступ 1. Релігія як «особистісне переживання» у викладі В. Джемса 2. Людинотворчий потенціал релігійності у розумінні В. Джемса Вис...
Психологія самотності: генезис, види, прояви
Психологія самотності: генезис, види, прояви Міністерство освіти і науки України Нікопольського училища Криворізького державного педагогічного університету ПЦК педагогіки і методики початкового н...
Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність Психологія свідомості. Питання про природу душі; душа як особлива сутність Психологія зародилася в надрах філософії, і п...
Психологія сімейних відносин
Психологія сімейних відносин Зміст 1. Серед перелічених характеристик виберіть ті, що найточніше визначають специфіку сім’ї як малої соціальної групи 2. Яка ієрархія мотивів одруження є, як прави...
Психологія творчості
Психологія творчості КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ім. СВЯТОЇ КНЯГИНІ ОЛЬГИ Контрольна робота Психологія творчості Студентки: IV курсу групи ПЗ-06 Спеціальності «психологія»...
Психологія у середні віки
Психологія у середні віки Зміст Вступ................................................................................................................ 2 1. Поворот у тлумаченні звязку між мікрокос...
Психологія як наука про поводження. Видатні вчені
Психологія як наука про поводження. Видатні вчені Психологія як наука про поводження. Видатні вчені Іван Петрович Павлов (1849-1936) Робота Павлова по научанню допомогла Уотсону змістити акцент і...
Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини
Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи психології» 1. Психологія як наука і система знань...
Психологія, релігія й психічне здоров'я
Психологія, релігія й психічне здоров'я Психологія, релігія й психічне здоров'я У цій роботі мова йде про деякі подібності й розходження між сучасною наукою про поведінку й релігію, основна увага...
Психології індивідуальних розбіжностей
Психології індивідуальних розбіжностей Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Кафедра ПЗ РЕ...
Психометрическая оценка теста средовой аффиляции
Психометрическая оценка теста средовой аффиляции Гуманитарный университет Факультет социальной психологии . Психометрическая оценка теста средовой аффиляции Студентка: Кузнецова.Н.Л. Преподавател...
Психометрическое обоснование диагностических методик
Психометрическое обоснование диагностических методик Контрольная работа по психодиагностике ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 1. ТРУДНОСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ Теоретическая справк...
Психометрия
Психометрия КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Психология» по теме: «Психометрия» Введение Психометрия – область психологии, связанная с теорией и практикой измерения психических явлений. Понятие пси...
Психопатические признаки и особенности личности преступников с психическими аномалиями
Психопатические признаки и особенности личности преступников с психическими аномалиями 1. Введение. Психические аномалии и проблемы их криминогенности Для предоставления системного анализа субъек...
Психопатология международного бизнеса
Психопатология международного бизнеса Психопатология международного бизнеса Попросив у японца в долг сто долларов, вы услышите «да». Но не факт, что он даст деньги. Произнеся это, японец лишь инф...
Психопрофилактика девиантного поведения среди подростков
Психопрофилактика девиантного поведения среди подростков Оглавление Введение Глава I. Теоретические основы изучения девиантного поведения в психолого-педагогической практике 1.1 Девиантное поведе...
Психопрофилактика наркозависимости
Психопрофилактика наркозависимости Психопрофилактика наркозависимости Н.В. Подхватилин Диагностика уровня предрасположенности к зависимости и выбор метода профилактики Логические уровни Уровни пр...
Психопрофилактика синдрома эмоционального выгорания
Психопрофилактика синдрома эмоционального выгорания СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 1.1.Основные признаки профессиональной деформации л...
Психосексуальное совершенствование подростков
Психосексуальное совершенствование подростков Оглавление Введение Глава I. Психическое развитие ребенка в подростковом периоде 1.1 Изменения психики, которые считаются нормой 1.2 Отклонения в пси...
Психосемантические механизмы формирования "образа героя" у подростков и работников МВД Украины (на примере анализа произведений искусства)
Психосемантические механизмы формирования образа героя у подростков и работников МВД Украины (на примере анализа произведений искусства) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДА...
Психосемантический анализ мотивационных детерминант благотворительной активности человека
Психосемантический анализ мотивационных детерминант благотворительной активности человека Психосемантический анализ мотивационных детерминант благотворительной активности человека О. В. Татаренко...
Психосемантический анализ становления метафоры профессии в процессе обучения
Психосемантический анализ становления метафоры профессии в процессе обучения Введение Возможности исследования индивидуального сознания как многоуровневой системы представленности объектной и соц...
Психосемиотика в трудовой деятельности
Психосемиотика в трудовой деятельности ПСИ Филиал Международного Славянского Института юридический факультет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по предмету: «юридическая психология» тема: ПСИХОСЕМИОТИКА В ТРУДОВ...
Психосинтез Ассаджолли
Психосинтез Ассаджолли Психосинтез Ассаджолли Слово психосинтез и сходные с ним выражения употребляли многие психологи и психиатры. В области психотерапии это прежде всего Жане, который говорил о...
Психосоматика
Психосоматика 1.Психосоматика : определение понятия . Психосоматика (греч. psyche — душа, soma — тело) — направление в медицине и психологии, занимающееся изучением влияния психологических (преим...
Психосоматика здоровья
Психосоматика здоровья Психосоматика здоровья Олег Игоревич Жданов, доктор психологических наук, доктор медицинских наук, профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ. П...
Психосоматика: все болезни действительно от нервов
Психосоматика: все болезни действительно от нервов Психосоматика: все болезни действительно от нервов Наталья Мантахаева Длительные и постоянные отрицательные чувства могут вызвать хронические за...
Психосоматические аспекты депрессии
Психосоматические аспекты депрессии Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Каф...
Психосоматические аспекты функционирования сердечно-сосудистой системы
Психосоматические аспекты функционирования сердечно-сосудистой системы Содержание ВВЕДЕНИЕ 1. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ...
Психосоциальная работа в специализированных учреждениях
Психосоциальная работа в специализированных учреждениях Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный универс...
Психосоциальная работа и проблемы консультативного процесса
Психосоциальная работа и проблемы консультативного процесса СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Психологическое консультирование, его цели, задачи, формы, виды, теории и модели 1.1 Определение психологическог...
Психосоциальная работа с группой
Психосоциальная работа с группой СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Психосоциальные теории и групповые процессы 1.1 Психосоциальные теории, модели и виды групповой работы 1.2 Цели создания групп и взаимодейс...
Психосоциальная работа с пациентами психиатрической больницы
Психосоциальная работа с пациентами психиатрической больницы Федеральное агентство по образованию РФ Российский государственный университет имени И.Канта Кафедра СППД Факультет психологии и социа...
Психосоциальная терапия в практике социальной работы
Психосоциальная терапия в практике социальной работы Российский Государственный Социальный Университет. Факультет Социальной работы, Педагогики и Ювентологии. Кафедра Социальной работы и Психолог...
Психотерапевтическая помощь потерпевшему при причинении ему морального вреда
Психотерапевтическая помощь потерпевшему при причинении ему морального вреда Содержание 1 Правовая и психологическая оценка высказываний 2 Психотерапевтическая форма компенсации морального вреда...
Психотерапевтическая работа с аутичным ребенком и его семьей
Психотерапевтическая работа с аутичным ребенком и его семьей МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии Заочное отделение ПСИХОТЕРАПЕ...
Психотерапевтические функции детского рассказа
Психотерапевтические функции детского рассказа Психотерапевтические функции детского рассказа Мищенко Е. А. Обращаясь к анализу психологических проблем нормального детства, проявляющих себя в пра...
Психотерапевтичні здібності лікаря
Психотерапевтичні здібності лікаря Психотерапевтичні здібності лікаря Кожний лікар, бажаючи того або не бажаючи, є більш-менш гарним психотерапевтом. Тому що взаємне відношення двох осіб, лікаря...
Психотерапия
Психотерапия Психотерапия ПСИХОТЕРАПИЯ -- разновидность активного психологического воздействия на пациента, находящегося в болезненном состоянии, либо в состоянии кризиса или стресса. Психотерапи...
Психотерапия - научный метод или духовная практика?
Психотерапия - научный метод или духовная практика? Психотерапия - научный метод или духовная практика? О соотношении между имманентным и трансцендентным на примере экзистенциального анализа Лэнг...
Психотерапия Великого Поста
Психотерапия Великого Поста Психотерапия Великого Поста В ритме духовной жизни Церкви наступил особый период. Богослужения пронизаны печалью, священники одевают только черные облачения, в пропове...
Психотерапия в очаге чрезвычайной ситуации
Психотерапия в очаге чрезвычайной ситуации Психотерапия в очаге чрезвычайной ситуации Главное управление здравоохранения Омской области В условиях катастроф и стихийных бедствий , нервно - психич...
Психотерапия пациентов с расщепленным образом "Я"
Психотерапия пациентов с расщепленным образом Я Тактики психотерапии пациентов с расщепленным образом Я Большинство психодинамически ориентированных психотерапевтов считают расщепление образа Я о...
Психотерапия творческого поражения
Психотерапия творческого поражения Психотерапия творческого поражения Б.А.Воскресенский заведующий Кафедрой Психотерапии духовной культуры МПА. Что такое - творческое поражение? Эстетическое несо...
Психотерапия, основные методы
Психотерапия, основные методы МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОУ ВПО ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Р е ф е р а т Тема:...
Психотерапия. Гештальт-терапия
Психотерапия. Гештальт-терапия Психотерапия Гештальт-терапия 1. Идеология гештальт-терапии Цель гештальт-терапии заключается в том, чтобы помочь человеку обрести самого себя, стать аутентичным. П...
Психотерапия: событие настоящего времени
Психотерапия: событие настоящего времени Психотерапия: событие настоящего времени Фактически: психотерапия, ориентированная на опыт Традиционные перспективы Наиболее привычное рациональное объясн...
Психотерапія. Професія - психотерапевт
Психотерапія. Професія - психотерапевт Психотерапія. Професія - психотерапевт Ціль роботи: розглянути завдання, мети й методи психотерапії в різних психотерапевтичних школах. Роль психотерапевта....
Психотехника влияния на людей
Психотехника влияния на людей МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА Г. О. С. РЕФЕРАТ по дисциплине «Искусство делового обще...
Психотехника и практическая психология
Психотехника и практическая психология Психотехника и практическая психология Если под психотехниками подразумевать техники и способы влияния на душевную жизнь человека, то этой практикой можно о...
Психотехника изучения партнера по общению
Психотехника изучения партнера по общению Психотехника изучения партнера по общению Психотехника изучения собеседника — это умелое использование наблюдателем приемов, предназначенных для постижен...
Психотехнологии в рекламе
Психотехнологии в рекламе Содержание Введение........................................................................................................................ 3 1 Роль психических процессо...
Психотехнологии воспитания социально и профессионально значимых качеств
Психотехнологии воспитания социально и профессионально значимых качеств Психотехнологии воспитания социально и профессионально значимых качеств Необходимость разработки новой парадигмы воспитания...
Психотренинг
Психотренинг Психотренинг ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ тренировка - (психотренинг) является наиболее важным этапом на пути овладения искусством управлять энергией усилием своей воли. Психотренинг включает в с...
Психофармакотерапия в общесоматической сети
Психофармакотерапия в общесоматической сети Психофармакотерапия в общесоматической сети (соматотропные эффекты, совместимость с соматотропными препаратами) Введение При лечении психических расстр...
Психофизиологическая адаптация человека
Психофизиологическая адаптация человека КУРСОВАЯ РАБОТА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА Введение Проблема адаптации человека приобретает все возрастающую научную и практическую актуальнос...
Психофизиологическая концепция власти
Психофизиологическая концепция власти Психофизиологическая концепция власти В научной литературе представлено достаточно большое количество работ, рассматривающих как естественные, общественные о...
Психофизиологические аспекты конституции
Психофизиологические аспекты конституции ПЛАН стр 1. Морфологические аспекты конституции 2 2. Основные координаты телосложения 3 3. Конституциональные половые различия 4 4. Схемы телосложения 5 5...
Психофизиологические и психологические основы токсикомании
Психофизиологические и психологические основы токсикомании Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение ВПО «Бийский педагогический государственный университет...
Психофизиологические механизмы ощущений
Психофизиологические механизмы ощущений Оглавление Введение Глава 1. Ощущение как психический процесс 1.1 Понятие об ощущениях 1.2 Основные закономерности ощущений Глава 2. Современные концепции...
Психофизиологические механизмы памяти
Психофизиологические механизмы памяти ОМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра психологии КУРСОВАЯ РАБОТА. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ . Тема: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАМЯТИ. Выполнила_____________ __...
Психофизиологические особенности десятиклассников
Психофизиологические особенности десятиклассников Психофизиологические особенности десятиклассников Суворова Н. В. Великий немецкий философ Иммануил Кант в конце XXIII века сказал: Годы юности -...
Психофизиологические особенности подростка
Психофизиологические особенности подростка Содержание Введение Глава 1 Психофизиологические особенности подростка Глава 2 Адаптация · 2.1 Общее понятие адаптации · 2.2. Личностная адаптация · 2.3...
Психофизиологические особенности подросткового возраста
Психофизиологические особенности подросткового возраста Контрольная работа на тему: Психофизиологические особенности подросткового возраста Содержание Введение I) 1.1 Особенности подросткового во...
Психофизиологические причины трудностей в обучении чтению и письму и их преодоление
Психофизиологические причины трудностей в обучении чтению и письму и их преодоление Психофизиологические причины трудностей в обучении чтению и письму и их преодоление Аристова Т. А. Школьная неу...
Психофизиологический механизм стресса
Психофизиологический механизм стресса План: Введение 1. Группы стресса 1.1 Клиническая группа 1.2 Событийная группа 1.2.1 Фрустрация как состояние и виды реакций на нее. 2. Механизмы стресса 3. П...
Психофизиологическое состояние учеников пятых классов в динамике учебного года
Психофизиологическое состояние учеников пятых классов в динамике учебного года Психофизиологическое состояние учеников пятых классов, обучающихся по гимназической и общеобразовательной программе...
Психофизиология памяти
Психофизиология памяти Сибирский государственный университет путей сообщения Кафедра: «Социальная психология управления» Реферат на тему: « Психофизиология памяти» Новосибирск 2008 Содержание Вве...
Психофизиология сна
Психофизиология сна 1. Введение По определению Большой Советской Энциклопедии, сон - это периодическое физиологическое состояние мозга и организма человека и высших животных, внешне характеризующ...
Психофизиология социальной адаптации
Психофизиология социальной адаптации Содержание Введение……………………………………………………………………………....2 Социальная психофизиология……………………………………………………….2 Вторая сигнальная система…………………………………………………………..4 Вли...
Психофизиология человека
Психофизиология человека Психофизиология человека Введение Психофизиология человека - дисциплина, изучающая поведение человека посредством исследования духовных психических и физических функций о...
Психофизиология эмоций
Психофизиология эмоций Реферат по предмету «Психофизиология» на тему « Психофизиология эмоций» Выполнила студентка группы Левченко А.А. 2010 год Содержание Введение Субстрат эмоций Теории эмоций...
Психофизические процессы
Психофизические процессы Содержание 1. Психофизическая проблема 2. Учение о психофизическом параллелизме 3. Принцип психофизического единства Список литературы 1. Психофизическая проблема Принадл...
Психофизическое совершенствование подростков
Психофизическое совершенствование подростков Министерство образования и науки УР ГОУ НПО «Профессиональный лицей пищевой промышленности» Доклад «Психофизическое развитие подростков» Ижевск 2009 С...
Психофізіологічні основи емоцій
Психофізіологічні основи емоцій Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім. І. Франка Кафедра фізіології людини і тварини Реферат на тему: «Психофізіологічні основ...
Психофізіологічні особливості життєдіяльності жінок, підлітків, людей літнього віку
Психофізіологічні особливості життєдіяльності жінок, підлітків, людей літнього віку Психофізіологічні особливості життєдіяльності жінок, підлітків, людей літнього віку Життєдіяльність жінок. На с...
Психіатрична медична сестра
Психіатрична медична сестра Психіатрична медична сестра У міру нагромадження досвіду психіатричною медичною сестрою збільшуються професійні труднощі й сумніви, які заслуговують обговорення в аспе...
Психіатричний прогноз
Психіатричний прогноз Психіатричний прогноз Здатність передбачення майбутнього входить у сферу обов'язків лікаря. Прогноз є доповненням діагнозу. У підручниках клінічної медицини опис хвороби під...
Психічна енергія - міфи й реальність
Психічна енергія - міфи й реальність Психічна енергія - міфи й реальність Такі визначення, як психічна енергія, енергетика особистості, давно узвичаїлися. Ними користуються й психологи. Але справ...
Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах
Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах Зміст Вступ 1. Загальні основи психологічних особливостей розвитку особистості дошкільника 2. Етапи психологічного розвитку дітей, що...
Психічний розвиток особистості
Психічний розвиток особистості ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 1. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З думкою про те, що особистістю людина не народжується, а стає, згодні зараз більшість психологів. Од...
Психічні порушення при епілепсії
Психічні порушення при епілепсії Епілепсія Епілепсія - це хронічне поліетіологічне захворювання, що характеризується порушеннями із судорогами або без них, а також епізодичними й хронічними психі...
Психічні розлади у зв'язку із загальними соматичними й інфекційними захворюваннями
Психічні розлади у зв'язку із загальними соматичними й інфекційними захворюваннями Психічні розлади у зв'язку із загальними соматичними й інфекційними захворюваннями Соматичні й інфекційні психіч...
Психічні стани безробітних
Психічні стани безробітних У житті виникає багато труднощів, і це природно. Справа не в наявності проблем, а в умінні адекватно їх розв'язувати. Депресія не сприяє розв'язанню жодних проблем - чи...
Пубертатный кризис. Психофизиологическое совершенствование подростков
Пубертатный кризис. Психофизиологическое совершенствование подростков Крымский государственный инженерно-педагогический университет Факультет заочной формы обучения Кафедра психологии Контрольная...
Публичное выступление
Публичное выступление Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г. Череповце Контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи». Череповец,...
Публичное конструирование Я в опосредованном компьютером общении
Публичное конструирование Я в опосредованном компьютером общении Публичное конструирование Я в опосредованном компьютером общении Когда мы делаем шаг через экран в виртуальное сообщество, мы реко...
Публичные коммуникации в трудные времена или как говорить про кризис
Публичные коммуникации в трудные времена или как говорить про кризис Публичные коммуникации в трудные времена или как говорить про кризис Алексей Пронюшин, исполнительный директор. компания Челов...
Путешествие в реальность мифа
Путешествие в реальность мифа Путешествие в реальность мифа …пока душа не совершит фигуру высшего пилотажа - мертвую петлю, пока душа не совершит возврата к тому, от чего она бежала, нет закончен...
Путешествие как литературный жанр
Путешествие как литературный жанр Путешествие как литературный жанр Зинаида Блинова Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Сима Тема: Понятие о путешествии как литературном жанре. Цель: 1...
Путешествие по Древней Руси. Илья Муромец и Соловей – Разбойник»
Путешествие по Древней Руси. Илья Муромец и Соловей – Разбойник» Путешествие по Древней Руси. Илья Муромец и Соловей – Разбойник» Суленко И. А., Иванищина О. Н. Цель: Формировать представления о...
Путешествие по Древней Руси. Ставр Годинович
Путешествие по Древней Руси. Ставр Годинович Путешествие по Древней Руси. Ставр Годинович Суленко И. А., Иванищина О. Н. Цель: Упражнять детей в пересказе былины с помощью опорных картинок. Закре...
Пути выхода из тяжелых жизненных ситуаций
Пути выхода из тяжелых жизненных ситуаций Введение Человек как продукт природы и общества – явление сложное и многогранное. Он живет и действует, совершая определенные поступки. Его деятельность...
Пути исследования нарушений личности
Пути исследования нарушений личности Пути исследования нарушений личности Б.В. Зейгарник Вопрос о психологической характеристике изменений личности при различных психических заболеваниях не получ...
Пути предупреждения и преодоления межличностных конфликтов
Пути предупреждения и преодоления межличностных конфликтов Пути предупреждения и преодоления межличностных конфликтов По мнению специалистов в области разрешения конфликтов, страте­гии взаимодейс...
Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного общения
Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного общения Рецензия на дипломную работу Корякиной Г.П. «Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного во...
Пути преодоления стресса
Пути преодоления стресса Методы преодоления стресса условно разделяются на прямые, проблемно-ориентированные (изменение стрессора), эмоционально-ориентированные (изменение отношения) и комплексны...
Пути развития отечественной психологии в 20-50-е годы XX столетия
Пути развития отечественной психологии в 20-50-е годы XX столетия Пути развития отечественной психологии в 20-50-е годы XX столетия М. Г. Ярошевский Реактология. Попытки выйти из тупика, созданно...
Пути решения психофизической проблемы
Пути решения психофизической проблемы МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧ...
Пути формирования имиджа современной семьи
Пути формирования имиджа современной семьи Содержание Введение 1. Понятие имидж семьи 2. Основные составляющие имиджа семьи 2.1 Влияние имиджа на семейно-брачные отношения 2. Проблематика имиджа...
Пути, приёмы и средства улучшения памяти
Пути, приёмы и средства улучшения памяти Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Казанский государственный технологич...
Пути, приёмы и средства улучшения памяти человека
Пути, приёмы и средства улучшения памяти человека Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине...
Путин: насилие и творчество силовика
Путин: насилие и творчество силовика Путин: насилие и творчество силовика Сергей Лынов, психоаналитик Как неоднократно отмечалось, партий у нас нет. Есть личности. И народ на выборах голосует пре...
Путь к материнству начинается с младенчества
Путь к материнству начинается с младенчества Путь к материнству начинается с младенчества Падение рождаемости, брошенные дети при живых родителях и брошенные старики при живых детях, конфликтные...
Путь к успеху: схема проезда
Путь к успеху: схема проезда Путь к успеху: схема проезда Во все эпохи умные люди размышляли о том, почему некоторые люди счастливее и здоровее остальных. Не одна человеческая жизнь была потрачен...
Пятифакторная модель личности
Пятифакторная модель личности Пятифакторная модель личности В факторных теориях личность рассматривается как состоящая из стабильных внутренних факторов, обусловливающих индивидуальные различия....
Пять базовых зон убеждений
Пять базовых зон убеждений Пять базовых зон убеждений Наталья Петровна Коваленко, заведующая кафедрой социальной психологии Северо-Западной академии государственной службы, профессор, ректор Межд...
Р-волны - ключ к интуитивным и телепатическим возможностям
Р-волны - ключ к интуитивным и телепатическим возможностям Р-волны - ключ к интуитивным и телепатическим возможностям Явления телепатии не могут подлежать сомнению. Не только накопилось огромное...
Рaбoтa c убeждeниями. Рeчeвыe pacкpутки.
Рaбoтa c убeждeниями. Рeчeвыe pacкpутки. Рaбoтa c убeждeниями. Рeчeвыe pacкpутки. Рaнee мы изучaли язык oпиcaния чeлoвeчecкoгo oпытa, нaзывaeмый НЛП. Нaпpимep, кoгдa мы иccлeдуeм cocтoяния, тo чт...
Рaбoтa c эпиcтeмиoлoгичecкими мeтaфopaми
Рaбoтa c эпиcтeмиoлoгичecкими мeтaфopaми Рaбoтa c эпиcтeмиoлoгичecкими мeтaфopaми. Илoнa СОЛОДОВА Для бoльшинcтвa людeй мeтaфopa - этo пoэтичecкoe и pитopичecкoe выpaзитeльнoe cpeдcтвo, пpинaдлeж...
Работа Э. Фромма "Бегство от свободы"
Работа Э. Фромма Бегство от свободы Тема работы: работа Э. Фромма « Бегство от свободы» глава 5: Механизм бегства» 1 C одержание понятий нормальный(или здоровый) человек и невротик Но, даже призн...
Работа в некоммерческой организации (НКО): просто занятость или стиль жизни?
Работа в некоммерческой организации (НКО): просто занятость или стиль жизни? Работа в некоммерческой организации (НКО): просто занятость или стиль жизни? Юлия Качалова В июле 2001 года специалист...
Работа должностных лиц подразделения с военнослужащими, требующими повышенного психолого-педагогического внимания
Работа должностных лиц подразделения с военнослужащими, требующими повышенного психолого-педагогического внимания ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА) РАБОТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОДРА...
Работа классного руководителя по развитию одаренности детей
Работа классного руководителя по развитию одаренности детей Министерство образования РФ Таганрогский Государственный Педагогический Институт Кафедра общей педагогики Курсовая работа Работа классн...
Работа менеджера над собой
Работа менеджера над собой Работа менеджера над собой Николай Вересов Принципы формирования качеств сильной личности, необходимых для достижения успеха в управлении собой и другими людьми, в изло...
Работа практического психолога в ортопедическом санатории "Пионерск"
Работа практического психолога в ортопедическом санатории Пионерск Российский Государственный Университет им. И.Канта Отчет по практике В течение месяца (период прохождения практики) я была воспи...
Работа психокоррекционной группы
Работа психокоррекционной группы Оглавление Введение 1. Работа психокоррекционной группы 2. Групповая динамика 3. Руководство психокоррекционной группой 4. Социально – психологический тренинг. Вы...
Работа психолога в Детском саду №26 "Детская академия "Эрудит" г. Зеленогорска
Работа психолога в Детском саду №26 Детская академия Эрудит г. Зеленогорска Введение Внедрение психолога в образовательные учреждения в нашей стране началось в 1988 г., когда ставка «психолога» б...
Работа психолога в МОУ СОШ №172
Работа психолога в МОУ СОШ №172 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный педагогический униве...
Работа психолога в детском дошкольном учреждении
Работа психолога в детском дошкольном учреждении Отчет по практике Работа психолога в детском дошкольном учреждении Содержание 1. Общие сведения об учебном учреждении 2. Работа психолога в ДОУ 3....
Работа психолога в очаге экстремальной ситуации. Экстренная психологическая помощь
Работа психолога в очаге экстремальной ситуации. Экстренная психологическая помощь Московский Институт Права Курсовая работа По дисциплине: Психология поведения человека в экстремальных ситуациях...
Работа психолога: последствия войны
Работа психолога: последствия войны Работа психолога: последствия войны Иванов А.Л. Психологический Институт РАО Опыт и уроки реализации модели комплексной реабилитации военнослужащих с боевыми р...
Работа с источниками на уроках истории
Работа с источниками на уроках истории Работа с источниками на уроках истории В. В. Шаповал 2000 1. Визуализация описания С точки зрения формирования представлений личности о мире наиболее важным...
Работа с неврозами в гештальт-терапии
Работа с неврозами в гештальт-терапии ПЛАН Введение 1. Понятие невроза по Ф. Перлзу 2. Механизмы нарушения процесса саморегуляции 3. Уровни невроза по Ф. Перлзу 4. Работа с неврозами в гештальт-т...
Работа с семьей
Работа с семьей Содержание Введение 1 Что представляет собой семья 2 Новые подходы к организации помощи семьям, воспитывающим проблемных детей раннего возраста 3 Как прожить адаптационный момент,...
Работа со сновидениями
Работа со сновидениями Работа со сновидениями Артем Кримнус Мой подход к работе со сновидениями сформировался под влиянием многих психологических течений. Пожалуй, даже не только психологических,...
Работа социального педагога с гиперактивными детьми
Работа социального педагога с гиперактивными детьми Тема: Работа социального педагога с гиперактивными детьми Гиперактивность выступает одним из проявлений целого комплекса нарушений, где основно...
Работа социального педагога с детьми, подвергавшимися насилию в семье
Работа социального педагога с детьми, подвергавшимися насилию в семье Омский государственный педагогический университет Факультет психологии и педагогики Курсовая работа по социальной педагогике...
Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями психофизического развития
Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями психофизического развития Содержание Введение 1 Консультативно-рекомендательная работа 2 Лекционно-пр...
Рабочий коллектив как малая группа
Рабочий коллектив как малая группа РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ: Рабочий коллектив как малая группа Оглавление 1. Рабочий коллектив как форма организации малой группы, его психологическая характеристика 2. Пс...
Равноправие полов и феминизм: Общечеловеческая ценность или провокация против эволюции? (Актуальные аспекты нравственности)
Равноправие полов и феминизм: Общечеловеческая ценность или провокация против эволюции? (Актуальные аспекты нравственности) Министерство образования Российской Федерации Санкт-Петербургский Госуд...
Радиофобия
Радиофобия Содержание курсовой работы: 1. Введение Невидимая смерть 2. Воздействие атомных станций на окружающую среду А ) Необходимость защиты окружающей среды Б) Воздействие атомных станций на...
Радость
Радость Радость— эмоция огромного счастья . Тоесть можно сказать что счастье и радость одно и тоже . Я считаю, что радости как таковой быть в реальном мире не может. Человек, считающий себя счаст...
Радуга изнутри
Радуга изнутри Примечание: Уж слишком много «так же», «тоже» и т.д. Заменить на синонимы или избавиться вааще))) Нуно четче выделять прямую речь, акцентировать важные эпизоды. Недопустимо – эмоци...
Разборки на дорогах
Разборки на дорогах Разборки на дорогах Каким бы асом-автомобилистом ты ни был, как бы ни просчитывал дорожную ситуацию на дороге, но однажды может случится непоправимое – в твой любимый автомоби...
Развитие внимания как один из факторов успешности обучения детей с ЗПР
Развитие внимания как один из факторов успешности обучения детей с ЗПР ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красно...
Развитие внимания младших школьников
Развитие внимания младших школьников ВВЕДЕНИЕ Проблема изучения развития внимания в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с высокой динамикой жизни, где все...
Развитие внимания младших школьников на уроках природоведения с помощью создания проблемных ситуаций
Развитие внимания младших школьников на уроках природоведения с помощью создания проблемных ситуаций Развитие внимания младших школьников на уроках природоведения с помощью создания проблемных си...
Развитие внимания первоклассников при проведении экскурсий во внеурочное время
Развитие внимания первоклассников при проведении экскурсий во внеурочное время Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования и науки Челябинской области Государст...
Развитие внимания у младших школьников
Развитие внимания у младших школьников Содержание Введение Глава 1. Теоретический анализ особенностей внимания как психического процесса у младших школьников 1.1 Общее понятие внимания и его виды...
Развитие внимания у старших дошкольников с нарушениями речи в процессе коррекционно-логопедической работы
Развитие внимания у старших дошкольников с нарушениями речи в процессе коррекционно-логопедической работы СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 Обзор литературных источников по проблемеисследования 1.1 Про...
Развитие воли и произвольности в детском возрасте
Развитие воли и произвольности в детском возрасте Содержание ВВЕДЕНИЕ 1. ПОНЯТИЕ ВОЛИ И ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 1.1 Сущность понятия «воля» и «произвольное поведение» 1.2 Произвольное поведение,...
Развитие воображения у детей
Развитие воображения у детей Тверское училище культуры им. Н.А.Львова Заочное отделение Курсовая работа по предмету «Психология» Тема: Развитие воображения у детей Выполнил Преподаватель Студент...
Развитие воображения у детей с нарушениями слуха
Развитие воображения у детей с нарушениями слуха Федеральное Агентство по образованию и науке Российской Федерации ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА на тему: « Ра...
Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста
Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина...
Развитие европейской психологии в IV–XI веках
Развитие европейской психологии в IV–XI веках Реферат «Развитие европейской психологии в IV – XI веках» I. Развитие европейской психологии в IV-XI веках Теория римского ученого Августина Аврелия...
Развитие зрительных ощущений у детей дошкольного возраста
Развитие зрительных ощущений у детей дошкольного возраста Оглавление Введение 1. Общая характеристика ощущений 2. Особенности развития зрительных ощущений у детей дошкольного возраста 3. Определе...
Развитие и воспитание детей и национальные особенности
Развитие и воспитание детей и национальные особенности Введение На современном этапе развития социальных отношений ценности традиционного общества не только не усваиваются, но и элиминируются, с...
Развитие и трансформация этнической идентичности
Развитие и трансформация этнической идентичности Развитие и трансформация этнической идентичности Стефаненко Т. 1. Этапы становления этнической идентичности Было бы преувеличением считать, что в...
Развитие и функции речи
Развитие и функции речи Голицынский военный институт ФПС РФ кафедра психологии и педагогики Факультет заочного обучения отделение психологии Реферат по курсу “ Психофизиология” студентки 3 курса...
Развитие игровых технологий в обучении школьной географии
Развитие игровых технологий в обучении школьной географии Развитие игровых технологий в обучении школьной географии И. В. Данилова В современной практике обучения географии большую популярность п...
Развитие индивидуальности ребёнка
Развитие индивидуальности ребёнка РЕФЕРАТ Тема: «Развитие индивидуальности ребёнка» Содержание Ведение 1. Индивидуальность и ее проявления 2. Развитие детского характера 3. Развитие индивидуальны...
Развитие индивидуальных художественных особенностей у детей через овладение техникой вязания
Развитие индивидуальных художественных особенностей у детей через овладение техникой вязания План: Введение I История развития вопроса в работах педагогов. 1. Взгляды зарубежных представителей пе...
Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема
Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педаг...
Развитие коммуникативных способностей у детей школьного возраста
Развитие коммуникативных способностей у детей школьного возраста КУРСОВАЯ РАБОТА Тема: РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Владивосток 2011 Введение Общение – специфи...
Развитие компетентности родителей детей раннего возраста
Развитие компетентности родителей детей раннего возраста Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Тверской государственный университет Педагогический факультет Кафедра дошкольной педагогики и...
Развитие коррекционного образования в Европе
Развитие коррекционного образования в Европе ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого Институт непрерывного педагогического образования п...
Развитие лидерских качеств у старших школьников
Развитие лидерских качеств у старших школьников СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Теоретические основы проблем развития лидерских качеств у старших школьников 1.1 Понятие и типы лидерства в психологии...
Развитие личности дошкольника в процессе общения
Развитие личности дошкольника в процессе общения Курсовая работа: «Развитие личности дошкольника в процессе общения» План Введение 1.Психолого-педагогические особенности общения. Характеристика 1...
Развитие личности и жизненные кризисы
Развитие личности и жизненные кризисы...
Развитие личности молодого человека средствами интеллектуальных и творческих игр
Развитие личности молодого человека средствами интеллектуальных и творческих игр смотреть на рефераты похожие на Развитие личности молодого человека средствами интеллектуальных и творческих игр В...
Развитие личности подростка под влиянием СМИ и культуры
Развитие личности подростка под влиянием СМИ и культуры Федеральное агентство по образованию Российской Федерации (Рособразование) Министерство образования и науки РФ Ярославский государственный...
Развитие личности ребенка с нарушением речи
Развитие личности ребенка с нарушением речи Содержание Введение 1. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с речевой патологией 2. Самосознание детей с речевой патологией Заключение Литерату...
Развитие мелкой моторики у детей
Развитие мелкой моторики у детей Развитие мелкой моторики у детей У грудного ребенка в начальном периоде жизни моторика является первым и единственным аспектом развития, который доступен объектив...
Развитие мотивации игровой деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
Развитие мотивации игровой деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью Министерство Образования Российской Федерации. Российский Государственный Педагогический Университет име...
Развитие мотивации познавательной деятельности на уроках истории
Развитие мотивации познавательной деятельности на уроках истории Развитие мотивации познавательной деятельности на уроках истории Паршуткина Н. Ф., учитель истории и обществознания МОУ «Лицей № 4...
Развитие мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста
Развитие мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста Развитие мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста Содержание Введение Глава 1. Состояние проблемы исследования в пс...
Развитие мотивационной сферы человека
Развитие мотивационной сферы человека Развитие мотивационной сферы человека А.Н.Леонтьев. Потребность – состояние организма, выражающее его объективную нужду в дополнении, которое лежит вне его....
Развитие музыкальной и моторно-двигательной памяти через синтез искусств
Развитие музыкальной и моторно-двигательной памяти через синтез искусств Управление Образования г. Норильска Педагогическое училище Выпускная квалификационная работа Тема: Развитие музыкальной и...
Развитие мышления
Развитие мышления Реферат Развитие мышления Выполнил Смирнов И.Г. СОДЕРЖАНИЕ Введение Сущность мышления как познавательного процесса Типы и виды мышления Индивидуальные особенности мышления Речь...
Развитие общения старших дошкольников со сверстниками
Развитие общения старших дошкольников со сверстниками Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Карагандинский Государственный университет им. Е.А. Букетова Педагогический фак...
Развитие общительности человека средствами социально-психологического тренинга
Развитие общительности человека средствами социально-психологического тренинга Реферат «Развитие общительности человека средствами социально-психологического тренинга» Введение Общение – это одна...
Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции
Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции Степашкина Любовь Юрьевна, ст. пр...
Развитие одаренности в онтогенезе
Развитие одаренности в онтогенезе КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Общая психология на тему: Развитие одаренности в онтогенезе Содержание Введение 1 Основные представления об одарённости 1.1 Поняти...
Развитие опосредованной и неопосредованной памяти в подростковом возрасте
Развитие опосредованной и неопосредованной памяти в подростковом возрасте Оглавление Введение Глава 1. Развитие памяти как высшей психической функции 1.1 Понятие памяти 1.2 Основные процессы памя...
Развитие отечественной психологии
Развитие отечественной психологии Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова Факультет психологии Кафедра общей психологи...
Развитие памяти в дошкольном возрасте
Развитие памяти в дошкольном возрасте МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева Музыкально-педагогический факультет К...
Развитие памяти и внимания как высших психических функций
Развитие памяти и внимания как высших психических функций Реферат по общей психологии на тему “Развитие памяти и внимания как высших психических функций” Выполнила: студентка III курса 381 группы...
Развитие памяти младших школьников в процессе изучения языковой теории
Развитие памяти младших школьников в процессе изучения языковой теории Оглавление Введение Глава 1. Теоретические основы проблемы развития памяти младших школьников в процессе изучения языковой т...
Развитие памяти у детей с задержкой психического развития
Развитие памяти у детей с задержкой психического развития Введение Проблема помощи детям с задержкой психического развития приобрела в последние годы особую актуальность. В последнее время отмеча...
Развитие памяти. Как правильно использовать свой тип мышления
Развитие памяти. Как правильно использовать свой тип мышления Развитие памяти. Как правильно использовать свой тип мышления. Е.Иванова, Е.Заика Одному легче запомнить номера телефонов, другому -т...
Развитие познавательного интереса к урокам русского языка
Развитие познавательного интереса к урокам русского языка Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения Одна из основных причин того, что уча...
Развитие познавательного интереса школьников как способа формирования творческой личности
Развитие познавательного интереса школьников как способа формирования творческой личности Развитие познавательного интереса школьников как способа формирования творческой личности Михайлова Галин...
Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха средствами дидактической игры
Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха средствами дидактической игры Ставропольский государственный педагогический институт Факультет специальн...
Развитие положительных эмоций у дошкольников
Развитие положительных эмоций у дошкольников Министерство образования Оренбургской области ГОУ СПО «Педагогический колледж» г. Орска Кафедра физической культуры и предметов эстетического цикла Ку...
Развитие практических умений и навыков, учащихся с использованием дидактического конструктора
Развитие практических умений и навыков, учащихся с использованием дидактического конструктора Развитие практических умений и навыков, учащихся с использованием дидактического конструктора при изу...
Развитие предмета психологии: история и современные тенденции
Развитие предмета психологии: история и современные тенденции Развитие предмета психологии: история и современные тенденции Предмет исследования включает: объект, исследовательская задача, систем...
Развитие представлений о смысловых образованиях личности в деятельностном подходе
Развитие представлений о смысловых образованиях личности в деятельностном подходе Развитие представлений о смысловых образованиях личности в деятельностном подходе Реферат по курсу «Методологичес...
Развитие представлений об эмоциях у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития посредством игровой терапии
Развитие представлений об эмоциях у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития посредством игровой терапии Развитие представлений об эмоциях у детей младшего школьного во...
Развитие профессионально важных качеств будущих специалистов по связям с общественностью в процессе профессионально-ориентированного обучения
Развитие профессионально важных качеств будущих специалистов по связям с общественностью в процессе профессионально-ориентированного обучения Министерство Высшего образования РФ Казанский Государ...
Развитие профессионального оперативного мышления будущего учителя в ходе решения психолого-педагогических задач
Развитие профессионального оперативного мышления будущего учителя в ходе решения психолого-педагогических задач Развитие профессионального оперативного мышления будущего учителя в ходе решения пс...
Развитие профессиональной идентичности консультанта
Развитие профессиональной идентичности консультанта Развитие профессиональной идентичности консультанта Хамитова И. Ю. Введение Обретение профессиональной идентичности является чрезвычайно важной...
Развитие психики в онтогенезе
Развитие психики в онтогенезе СОДЕРЖАНИЕ: I. Проблема развития психики…………………………………………….2 1. Уровень развития материи………………………………………….…..2 1.2 Проблема критерия психического………………………………….…..2 II....
Развитие психики в подростковом возрасте
Развитие психики в подростковом возрасте Введение. Подростковый возраст называют переходным. Психологическое состояния подросткового возраста связано с двумя «переломными» моментами этого возраст...
Развитие психики в филогенезе и онтогенезе
Развитие психики в филогенезе и онтогенезе Введение Психические состояния как определенный уровень работоспособности и качества функционирования психики. Свойства психических состояний. Виды псих...
Развитие психики человека в онтогенезе
Развитие психики человека в онтогенезе Содержание Введение Глава 1. Основные концепции психического развития человека в онтогенезе. 1.1. Психическое развитие с позиции психоаналитической теории З...
Развитие психики человека и животного по А.Н. Леонтьеву
Развитие психики человека и животного по А.Н. Леонтьеву Развитие психики человека и животного С незапамятных времён человек замечал различия в строении и поведении животных, умел отличать их от с...
Развитие психологии
Развитие психологии Преподаватель Немцов А.А Реферат по психологии личности студента группы ИУ 4-32 Ефимова Алексея на тему: “Развитие экспериментальной психологии в конце XIX - начале XX века”....
Развитие психологии в России
Развитие психологии в России Развитие психологии в России Социокультурные корни Духовная жизнь русского общества была тесно связана с общим ходом развития западной культуры. Вместе с тем она отра...
Развитие психологии в Сибири: история, реальное состояние и перспективы
Развитие психологии в Сибири: история, реальное состояние и перспективы Реферат к проекту: Развитие психологии в Сибири: история, реальное состояние и перспективы 1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие пс...
Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока
Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока Реферат на тему: «Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока» Тверь 2009 Введение История психологии – одна из немногих...
Развитие психологических знаний в средние века и эпоху возрождения
Развитие психологических знаний в средние века и эпоху возрождения Развитие психологических знаний в средние века и эпоху возрождения М.Г.Ярошевский Развитие психологических знаний в средние века...
Развитие психологической мысли в XVII веке и в эпоху просвещения (XVIII век)
Развитие психологической мысли в XVII веке и в эпоху просвещения (XVIII век) Развитие психологической мысли в XVII веке и в эпоху просвещения (XVIII век) С утверждением простых технических устрой...
Развитие психологической мысли в средневековье
Развитие психологической мысли в средневековье Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кафедра «психологии и педагогики» Реферат по предмету «история пс...
Развитие психологической науки в СССР
Развитие психологической науки в СССР Психология СССР Содержание I. Задачи и методы психологии II. Основные проблемы психологии III. Отрасли психологии и ее значение Список литературы I . Задачи...
Развитие психолого-педагогических методов исследования в России
Развитие психолого-педагогических методов исследования в России Оглавление Введение 1. Развитие психолого-педагогических методов исследования в России 2. Приоритетные направления развития психоло...
Развитие ребенка в 9-10 месяцев
Развитие ребенка в 9-10 месяцев Развитие ребенка в 9-10 месяцев Мещерякова С. Ю. К 9 - 10 месяцам ребенок уже умеет хорошо ползать, самостоятельно садиться и сидеть, вставать, держась за опору и...
Развитие ребенка в возрасте - 7 – 8 месяцев
Развитие ребенка в возрасте - 7 – 8 месяцев Развитие ребенка в возрасте - 7 – 8 месяцев Мещерякова С. Ю. В возрасте 7 - 8 мес. ребенок подрастает примерно на 2 см и прибавляет в весе 550-600 г в...
Развитие ребенка в раннем детстве
Развитие ребенка в раннем детстве Развитие ребенка в раннем детстве План 1.Личвостное и эмоциональное развитие 2. Развитие речи 3. Развитие отдельных видов деятельности 4. Развитие познавательной...
Развитие рефлексии в младшем школьном возрасте
Развитие рефлексии в младшем школьном возрасте ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОУ СПО «ТОТЕМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Выпускная квалификационная работа по психологии специальность...
Развитие речи в дошкольном возрасте
Развитие речи в дошкольном возрасте Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова Курсовая работа Дисциплина «Возрастная психо...
Развитие самооценки на разных этапах дошкольного возраста
Развитие самооценки на разных этапах дошкольного возраста Содержание. Введение Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы развития самооценки 1.1 Теоретические подходы к проблеме развития самооц...
Развитие самосознания
Развитие самосознания Развитие самосознания ВВЕДЕНИЕ Отрочество- возраст напряженной внутренней жизни человека, тонких рефлексий, заводящих подростков в такие глубины таинств человеческой психики...
Развитие самосознания студентов-психологов
Развитие самосознания студентов-психологов «Развитие самосознания студентов - психологов» Новокузнецк, 2007 Содержание Введение 3 Глава 1 Проблема самосознания студентов-психологов 5 1.1 Самосозн...
Развитие собственной компетентности в психологическом исследовании ситуации (отчет о практике)
Развитие собственной компетентности в психологическом исследовании ситуации (отчет о практике) Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионал...
Развитие сознания. Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе
Развитие сознания. Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе Развитие сознания. Присвоение общественно-исторического опыта в онтогенезе. Строение и развитие сознания. Дюркгейм, Жане...
Развитие социального интеллекта младших школьников
Развитие социального интеллекта младших школьников Введение В условиях современной Белоруссии резко возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей социальной среде, в людях, их по...
Развитие способностей, одаренности и таланта
Развитие способностей, одаренности и таланта Содержание Введение 1 Способности 1.1 Понятие о способностях 1.2 Классификация способностей 1.3 Способности и задатки 2 Одаренность 2.1 Понятие одарен...
Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте
Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ Кафедра Режиссура культурно-досуговых программ Курсовая работа по теме: «Развитие тво...
Развитие творческих способностей в онтогенезе
Развитие творческих способностей в онтогенезе Развитие творческих способностей в онтогенезе Предполагая существование творческой способности как таковой, необходимо проследить процесс ее возникно...
Развитие творческих способностей как условие профессиональной адаптации будущих специалистов социально-культурной сферы
Развитие творческих способностей как условие профессиональной адаптации будущих специалистов социально-культурной сферы Министерство культуры Российской Федерации Санкт-Петербургский государствен...
Развитие творческих способностей младших школьников в процессе трудового обучения
Развитие творческих способностей младших школьников в процессе трудового обучения СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 2 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИК...
Развитие творческих способностей ребенка
Развитие творческих способностей ребенка КОЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА ДИПЛОМНАЯ РАБОТА студентки 4 курса отделения «Педагог музыки и Пения» Андреевой Е. Л....
Развитие творчества ребенка в условиях его совместной деятельности со сверстниками
Развитие творчества ребенка в условиях его совместной деятельности со сверстниками Развитие творчества ребенка в условиях его совместной деятельности со сверстниками Белкина Валентина Николаевна,...
Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей
Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей Р. С. Буре, Л. Д. Костелова В 70-е годы проблемы нравственног...
Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике
Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимо...
Развитие теории самоактуализации в отечественной педагогике и психологии
Развитие теории самоактуализации в отечественной педагогике и психологии Развитие теории самоактуализации в отечественной педагогике и психологии Теория самоактуализации является ключевым системо...
Развитие у ребенка понятий правильного и неправильного
Развитие у ребенка понятий правильного и неправильного Развитие у ребенка понятий правильного и неправильного Дональдс Вудс Винникотт Некоторые люди думают, что понятия о правильном и неправильно...
Развитие уверенности в межличностных отношениях
Развитие уверенности в межличностных отношениях Развитие уверенности в межличностных отношениях Ромек В.Г. Так или иначе, в большей или меньшей степени, но все мы вынуждены заниматься вещами, нас...
Развитие уверенности и самодостаточности
Развитие уверенности и самодостаточности Развитие уверенности и самодостаточности Уверенные в себе люди имеют огромное влияние на окружающих. Они быстрее добиваются успеха. Они энергичны, менее з...
Развитие умственной выносливости
Развитие умственной выносливости Развитие умственной выносливости Выносливость ума повышается за счет регулярного напряжения. С практикой ваш мозг привыкнет к нагрузкам и ваше мышление станет бол...
Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы
Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы П Г Л У Кафедра практической психологии Барчуков Евгений Викторович студент V курса, факультет англ.языка Развитие учебной мо...
Развитие ученического проектирования как способ самореализации школьников
Развитие ученического проектирования как способ самореализации школьников Развитие ученического проектирования как способ самореализации школьников Моргачева Ольга Александровна, зам. директора п...
Развитие фантазии на кружковых занятиях по живописи
Развитие фантазии на кружковых занятиях по живописи Содержание Введение Глава 1. Развитие фантазии кружковых занятий по живописи 1.1 Понятие и сущность фантазии 1.2 Тренинг развития фантазии Глав...
Развитие частных школ России и Великобритании как фактор государственного реформирования образования
Развитие частных школ России и Великобритании как фактор государственного реформирования образования Развитие частных школ России и Великобритании как фактор государственного реформирования образ...
Развитие экспериментальной психологии в России
Развитие экспериментальной психологии в России Развитие экспериментальной психологии в России Первые шаги. Успехи психологии были обусловлены внедрением в нее эксперимента. Это относится и к ее р...
Развитие эмоциональности в игровой деятельности дошкольников
Развитие эмоциональности в игровой деятельности дошкольников Развитие эмоциональности в игровой деятельности дошкольников Н. А. Деревянкина Проблема развития личности ребенка является одной из це...
Развитие эмпатии у студентов
Развитие эмпатии у студентов Введение О возникновении понятия «эмпатия» и о том, какой смысл в него вкладывют, написано много научных трудов, но проникнуть в суть этого феномена, в сущность явлен...
Развод в современном обществе
Развод в современном обществе ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ Факультет психологии Курсовая работа РАЗВОД В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ Курсовую по социальной психологии выполнила: Занина Екатерина Вадимо...
Развод как социально-психологический феномен
Развод как социально-психологический феномен Современная Гуманитарная Академия Реферат по дисциплине: Психология семейного воспитания Тема: Развод как социально-психологический феномен Выполнила...
Различия в степени компетентности в общении выпускников городских и сельских школ
Различия в степени компетентности в общении выпускников городских и сельских школ Содержание Введение Глава I Коммуникативная компетентность как социально-психологический феномен 1.1 Определение...
Различия осознаваемых мотивов у подростков с разной степенью компьютерной ориентированности
Различия осознаваемых мотивов у подростков с разной степенью компьютерной ориентированности Различия осознаваемых мотивов у подростков с разной степенью компьютерной ориентированности В связи с н...
Различные пути преодоления заниженной самооценки
Различные пути преодоления заниженной самооценки ЗАОКСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ ЦЕРКВИ АСД Богословский факультет Дипломная работа РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКИ Пос. Заокский 1998...
Различные стили лидерства на примере одного отеля
Различные стили лидерства на примере одного отеля Introduction. Leadership is one of the most mysterious phenomena that occur in our society. Leaders appeared in the ancient times and since then...
Разлука и утрата внутри семьи
Разлука и утрата внутри семьи Разлука и утрата внутри семьи Боулби Джон Весной 1968 года, когда я находился в Калифорнии психоаналитическое общество Сан-Франциско организовало конференцию для спе...
Разница в выражении эмоций мужчин и женщин
Разница в выражении эмоций мужчин и женщин Содержание стр. Введение………………………………………………………..2 1. Женщина и Мужчина: два пути к одной цели…………3 2. Эмоции в воспитании детей………………………………3 3. Психофизи...
Разновидности близнецового метода
Разновидности близнецового метода Разновидности близнецового метода Классический близнецовый метод. В этом случае используется такая схема эксперимента, при которой выраженность исследуемого приз...
Разновидность метода опроса
Разновидность метода опроса РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Ф-л в г. Минске САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА «РАЗНОВИДНОСТЬ МЕТОДА ОПРОСА» Минск, 2007 ВВЕДЕНИЕ Свои задачи психология реша...
Разнообразие видов мышления и основные стадии его развития
Разнообразие видов мышления и основные стадии его развития Разнообразие видов мышления и основные стадии его развития 1. Вступление Жизнь человека постоянно ставит перед ним характеристика острые...
Разноуровневые задания в физическом лабораторном практикуме педагогического вуза.
Разноуровневые задания в физическом лабораторном практикуме педагогического вуза. Разноуровневые задания в физическом лабораторном практикуме педагогического вуза Г. В. Жусь, В. К. Мухин В соврем...
Разработка авторской коррекционной программы для снижения предэкзаменационной тревожности
Разработка авторской коррекционной программы для снижения предэкзаменационной тревожности КУРСОВАЯ РАБОТ А на тему: «РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ...
Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей
Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Московский государственный открытый педагогический университет им...
Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей
Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Московский государственный открытый педагогический университет им...
Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии
Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии [1] Наталья Ф. Ной (Natalya F. Noy) и Дэбора Л. М...
Разработка опросника "Удовлетворенность работой"
Разработка опросника Удовлетворенность работой МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ОТДЕЛЕНИЕ ПС...
Разработка практических рекомендаций по сохранению и укреплению психического здоровья детей старшего дошкольного возраста в контексте воспитания в семье и дошкольном образовательном учреждении
Разработка практических рекомендаций по сохранению и укреплению психического здоровья детей старшего дошкольного возраста в контексте воспитания в семье и дошкольном образовательном учреждении СО...
Разработка стандарта рабочего места
Разработка стандарта рабочего места Оглавление Введение. 2 Глава 1. Характер анализа работ. 4 1.1. Использование информации, полученной в результате анализа работы.. 5 1.2. Этапы анализа работы.....
Разработка стратегии деловой беседы
Разработка стратегии деловой беседы Разработка стратегии деловой беседы План успешной деловой беседы можно представить в виде шести групп вопросов, на которые следует ответить себе перед началом...
Разработка стратегии исследования совместной деятельности ребенка и взрослого
Разработка стратегии исследования совместной деятельности ребенка и взрослого Введение Разработка стратегии исследования роли сотрудничества в решении творческой задачи и становления предметно-пр...
Разработка тренингов повышения стрессоустойчивости менеджеров в организации
Разработка тренингов повышения стрессоустойчивости менеджеров в организации Московский городской психолого-педагогический университет Факультет государственного и муниципального управления Кафедр...
Разрешение и управление конфликтами
Разрешение и управление конфликтами Реферат Тема:” Разрешение и управление конфликтами ” Выполнил :Иванов А.C. 405гр. Санкт-Петербург 2003г “ Разрешение и управление конфликтами” В своей сущности...
Разрешение конфликтной ситуации и конфликта
Разрешение конфликтной ситуации и конфликта проблема конфликт руководитель примирение Реферат на тему: Разрешение конфликтной ситуации и конфликта Содержание 1. Разрешение конфликтной ситуации и...
Разрешение конфликтных ситуаций
Разрешение конфликтных ситуаций План: Введение......................................................................2 I. Описание методик и стратегических средств разрешения конфликтных ситуаций....
Разрешение конфликтных ситуаций
Разрешение конфликтных ситуаций План: Введение......................................................................2 I. Описание методик и стратегических средств разрешения конфликтных ситуаций....
Разрешение конфликтных ситуаций )
Разрешение конфликтных ситуаций ) ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ КУРСОВАЯ РАБОТА РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ Выполнил: студент 5 курса ППФ отделени...
Разрешение конфликтов
Разрешение конфликтов СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Разрешение конфликтов: арбитраж 2. Посредничество 3. Переговоры как универсальное средство разрешения конфликтов Заключение Литература Введение Социал...
Разряди отрицательные эмоции
Разряди отрицательные эмоции Разряди отрицательные эмоции Слеза всегда смывает что-то и утешение несет. Виктор Гюго. История медицины свидетельствует, что ни один мрачный человек (и ни один толст...
Раннее и первое детство
Раннее и первое детство Ранее и первое детство. Москва 2002 г. Содержание. Общая характеристика. 2 Биологическое развитие ребенка. 3 Раннее детство. 3 Зубной возраст. 3 Первое детство. 4 Соматиче...
Раннее родительство - современное состояние проблемы
Раннее родительство - современное состояние проблемы ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ ПСИХО...
Ранний детский аутизм
Ранний детский аутизм Московский психолого-социальный институт Курсовая работа Тема: “Ранний детский аутизм” Выполнила: Студентка 5 курса Группы 97ОКЛ-5/01 Обакомова С.Е. Научный руководитель: к....
Ранняя алкоголизация
Ранняя алкоголизация Содержание 1. Глава 1. Понятие ранней алкоголизации и факторы, приводящие к риску алкоголизма 2. Глава 2. Психологические аспекты и клинические симптомы ранней алкоголизации...
Ранняя алкоголизация у детей подросткового возраста
Ранняя алкоголизация у детей подросткового возраста Псковский Вольный институт Кафедра психологии и социологии Контрольная работа Анализ статей журнала «Вопросы психологии» по теме: « Ранняя алко...
Ранняя юность и начало профессионального становления
Ранняя юность и начало профессионального становления Ранняя юность и начало профессионального становления Степанова Е.И. Ранняя юность и начало профессионального становления Во все времена юность...
Рассказ Л.Н.Толстого "После бала"
Рассказ Л.Н.Толстого После бала Рассказ Л.Н.Толстого После бала Рассказ Толстого После бала занимает прочное место во всех школьных программах по литературе. Однако, несмотря на хрестоматийность,...
Рассмотрение проблем агрессивности в отечественной психологии
Рассмотрение проблем агрессивности в отечественной психологии Рассмотрение проблем агрессивности в отечественной психологии В отечественной психологии большое внимание уделяется агрессивности как...
Расстройства адаптации и настроения
Расстройства адаптации и настроения ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ Кафедра Психологии и педагогики КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине: МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Студент-исполнитель: Литвиненко О.О. ПС –...
Расстройства ощущений
Расстройства ощущений Контрольная работа по клинической психологии на тему: «Расстройства ощущений» Оглавление Введение 1. Патология ощущения 2. Особенности ощущения 3. Расстройства ощущения Закл...
Расстройство личности
Расстройство личности РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ - принципиально не болезненное затемнение или сужение сознания, напр. глубокий сон, галлюцинации, гипнотические и постгипнотические состояния, тяжелое...
Расчет стоимости знаний
Расчет стоимости знаний Расчет стоимости знаний Дэвид А. Уэттен (David A. Whetten), профессор Калифорнийского государственного университета (California State University). Поскольку общепринятой м...
Расширение гуманитарных технологий на основе компетентностного подхода
Расширение гуманитарных технологий на основе компетентностного подхода Расширение гуманитарных технологий на основе компетентностного подхода Кузнецова Надежда Александровна, преподаватель, самар...
Расширенная формула тотального успеха
Расширенная формула тотального успеха Расширенная формула тотального успеха ПИШИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ У всех живых существ есть врожденное желание реализовать свой потенциал. Проблема в то...
Расширяющееся сознание и нравственность
Расширяющееся сознание и нравственность Содержание Расширяющееся сознание и нравственность Классическая и холотропная модели сознания Естественнонаучное обоснование нравственности Гуманитарная ко...
Реализация идей поликультурного образования при обучении английскому языку в начальной школе
Реализация идей поликультурного образования при обучении английскому языку в начальной школе Реализация идей поликультурного образования при обучении английскому языку в начальной школе Л. Л. Габ...
Реализация информационных технологий в дистанционном обучении физике в школе
Реализация информационных технологий в дистанционном обучении физике в школе Реализация информационных технологий в дистанционном обучении физике в школе Е.В. Герасимов Процесс вхождения школы в...
Реализация основных направлений модернизации образования в Ярославской области
Реализация основных направлений модернизации образования в Ярославской области Реализация основных направлений модернизации образования в Ярославской области Т. А. Степанова В последние годы в яр...
Реальное лидерство
Реальное лидерство Реальное лидерство Иен Макдэрмотт Если встретить на улице самого обычного человека и спросить его, что свойственно настоящему лидеру, то большинство, я думаю, укажет на такие к...
Реальные механизмы внушающего воздействия
Реальные механизмы внушающего воздействия МОСКОВСКИЙ ЭКСТЕРНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «Реальн...
Ребенку об истории
Ребенку об истории Ребенку об истории Сесиль Лупан Я усиленно размышляю на эту тему и спрашиваю себя, почему же для раннего этапа ускоренного обучения младенца в качестве основных дисциплин выбра...
Ребенок В "заэкранье"
Ребенок В заэкранье Ребенок в заэкранье Е. Окулова, психолог. Когда ребенок получает свободный и неограниченный доступ к компьютеру, психологи говорят: это ребенок, которого родители потеряли. Та...
Ребенок в семейных конфликтах
Ребенок в семейных конфликтах Ребенок в семейных конфликтах Рахимова И.А. Существует классическое определение понятия семьи как системы – четко структурированного устройства с множеством элементо...
Ребенок в старшем дошкольном возрасте
Ребенок в старшем дошкольном возрасте Ребенок в старшем дошкольном возрасте Лаврентьева М. В. В старшем дошкольном возрасте (5,5 – 7 лет) отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех фи...
Ребенок и общество
Ребенок и общество Московский городской психолого-педагогический университет. Курсовая работа. На тему: «Ребенок и общество». Преподаватель: Корепанова И. А. Выполнила: студентка ПоВ 2.1 Рудакова...
Ребенок и телевидение
Ребенок и телевидение Ребенок и телевидение. Многие родители задают мне как психологу закономерный вопрос - влияет ли телевидение на сознание ребенка? К сожалению ответ неутешительный - да, влияе...
Ребенок, переживший насилие
Ребенок, переживший насилие Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Челябинский государственный педагогический универ...
Ребёнок в системе дошкольного воспитания
Ребёнок в системе дошкольного воспитания ВВЕДЕНИЕ Период детства человека более длителен, чем детство даже наиболее развитых животных. Что это — достоинство человека или его недостаток? Надо ли с...
Региональный компонент и межкультурная компетенция в подготовке и повышении квалификации учителей немецкого языка
Региональный компонент и межкультурная компетенция в подготовке и повышении квалификации учителей немецкого языка Региональный компонент и межкультурная компетенция в подготовке и повышении квали...
Регистрация паранормальных явлений
Регистрация паранормальных явлений § 1. Общее положение На страницах различного рода периодических сейчас публикуется много сообщений о пси-явлениях, но их дискуссионный характер остается таким ж...
Регулирование конфликтов в организации
Регулирование конфликтов в организации Содержание Введение Причины возникновения конфликтов Классификация конфликтов в организации Управление конфликтом в организации Стили разрешения конфликтов...
Регулятивні образи людини й суспільства
Регулятивні образи людини й суспільства Регулятивні образи людини й суспільства Об'єктом соціальної психології є людина. І суб'єкт дослідження - теж людина. Роль цього факту у вивченні сфери міжо...
Режимы работы оператора в системе "человек-машина"
Режимы работы оператора в системе человек-машина Содержание 1. Дайте короткую характеристику режимов работы оператора 2. Постройте сравнительную таблицу, определив основные функциональные характе...
Резонансы интерпретации и время субъекта в технике психоанализа
Резонансы интерпретации и время субъекта в технике психоанализа Резонансы интерпретации и время субъекта в технике психоанализа Жак Лакан Между мужчиной и любовью Женщина. Между мужчиной и женщин...
Результати дослідження сімейних відносин
Результати дослідження сімейних відносин Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-психологічні особливості адаптації дитини з неповної сім'ї в соціумі 1.1 Неповна сім'я і її соціально-педагогічні категорі...
Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности
Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности Н.В.Нижегородцева В комплексе вопросов, соста...
Результаты исследования поведения в Интернете
Результаты исследования поведения в Интернете Результаты исследования поведения в Интернете Общая информация Опрос был начат 7 сентября 1999 года и завершен 7 октября 1999 года. Исследование анон...
Результаты на уровнях миссии и духовности
Результаты на уровнях миссии и духовности Результаты на уровнях миссии и духовности. Когда люди намечают цели и результаты, то, как правило, говорят о поступках. Таким образом, если вы собираетес...
Результаты педагогического эксперимента по организации творческой деятельности учащихся в дистанционном обучении
Результаты педагогического эксперимента по организации творческой деятельности учащихся в дистанционном обучении Результаты педагогического эксперимента по организации творческой деятельности уча...
Результаты психолого-педагогического эксперимента «Диагностика и формирование осознанности выбора профиля обучения
Результаты психолого-педагогического эксперимента «Диагностика и формирование осознанности выбора профиля обучения Результаты психолого-педагогического эксперимента «Диагностика и формирование ос...
Резюме: первый шаг к успеху
Резюме: первый шаг к успеху Резюме: первый шаг к успеху Важным моментом при поиске работы является резюме или CV (curriculum vitae) - краткая форма изложения основных личных и профессиональных да...
Рекламные кампании, «грязные технологии» и «черный Пи Ар»
Рекламные кампании, «грязные технологии» и «черный Пи Ар» Рекламные кампании, «грязные технологии» и «черный Пи Ар» Назаретян А. Сегодня в массовом сознании россиян утвердилось отчетливо негативн...
Реконструкция субъективного семантического пространства
Реконструкция субъективного семантического пространства . РЕКОНСТРУКЦИЯ СУБЪЕКТИВНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ОЗНАЧИВАЮЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 1 . Проблема и задача исследования. Нормат...
Релігійні почуття
Релігійні почуття ЗМІСТ Вступ 1 Почуття у контексті психології. Релігійне почуття у дослідженнях філософів, психологів, богословів 2 Сутність та особливості релігійного почуття 3 Структурованість...
Релігія у контексті психоаналізу
Релігія у контексті психоаналізу ЗМІСТ Вступ 1. Релігія як об'єкт психоаналізу 3. Фройда 2. Сутність релігії в аналітичній психології К.-Г. Юнга 3. Психологія релігії у гуманістичному психоаналіз...
Репрессированное тело как социально-культурный симптом
Репрессированное тело как социально-культурный симптом Репрессированное тело как социально-культурный симптом Марина Белокурова Возрастающий фетишизм телесного в нашей культуре обнаруживает на са...
Ресурси виробництва
Ресурси виробництва Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра педагогіки та психології Курсова робота на тему : “ Ресурси виробництва ” Виконав : студент...
Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти
Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти СОДЕРЖАНИЕ |1. Произвольное и непроизвольное запоминание | |Произвольное запоминание | | |1.Общая характеристика |1 | |2.Виды мнемониче...
Реферат по психологии. Возрастные особенности формирования учебной деятельности
Реферат по психологии. Возрастные особенности формирования учебной деятельности Министерство образования Ставропольского края Государственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Референтная группа и ее влияние на индивида
Референтная группа и ее влияние на индивида Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» Факультет психологии Кафедра психологии развития Ре...
Рефлекс цели
Рефлекс цели Рефлекс цели Виктор Давидович Пекелис, профессиональный литератор, автор работ по кибернетике и развитию творческих способностей человека Природа оказалась чрезвычайно предусмотрител...
Рефлексивные особенности самореализации. Жизненные цели
Рефлексивные особенности самореализации. Жизненные цели Курсовая работа на тему: « Рефлексивные особенности самореализации. Жизненные цели» Введение Трудно назвать такую науку о человеке, в котор...
Рефлексивные процессы в управлении
Рефлексивные процессы в управлении Курсовая работа Тема: «РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ» Выполнил: студент 2 курса, 281 группы Колосов Геннадий Владиславович Научный руководитель: Доктор пси...
Рефлексия в педагогике
Рефлексия в педагогике Рефлексия в педагогике Захарченко М.В. Прежде всего я хочу различить некоторые понятия: педагогическая рефлексия, рефлексивная деятельность педагога, рефлексия в педагогике...
Рефлексологическая теория (В.М.Бехтерев)
Рефлексологическая теория (В.М.Бехтерев) Рефлексологическая теория (В.М.Бехтерев) Рефлексологическая теория – естественнонаучное направление в психологии и психологии личности, получившее развити...
Рефлексология В.М. Бехтерева
Рефлексология В.М. Бехтерева Реферат по истории психологии на тему: “Рефлексология В.М. Бехтерева” Выполнила: студентка 3 курса 381 группы Аткишкина Е.В. Проверил: Семёнов И.Н. Москва, 2008 Содер...
Рефлекторно-отражательная природа психики
Рефлекторно-отражательная природа психики УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Контрольная работа по психологии Папченко Ольги Владимировны Минск 2010 По...
Реформа дошкольного образования как препятствие на пути формирования духовно-нравственной мотивации маленького человека
Реформа дошкольного образования как препятствие на пути формирования духовно-нравственной мотивации маленького человека Реформа дошкольного образования как препятствие на пути формирования духовн...
Рецепт на ЛСД
Рецепт на ЛСД Рецепт на ЛСД Сергей Кузнецов Год назад, когда количество моих знакомых психологов перевалило за критическое, я решил придумать рекламную кампанию для прессы. Рекламироваться должна...
Реципроктные отношения между адаптацией и утверждением
Реципроктные отношения между адаптацией и утверждением Реципроктные отношения между адаптацией и утверждением Я в подростковом возрасте Харламенкова Н.Е., к.пс.н. Адаптация человека к условиям жи...
Речевая коммуникация. Техника речи
Речевая коммуникация. Техника речи Содержание Введение. 1 1.Коммуникативная целесообразность речи. 2 2.Техника звучащей речи. 3 3.Приемы произнесения речи. 5 4.Комплекс упражнений речевой гимнаст...
Речевой этикет и культура общения
Речевой этикет и культура общения Речевой этикет и культура общения Реферат по предмету: Pиторика Подготовил студент 1 курса факультета СЭП,гр.105 Московский Педагогический Государственный Универ...
Речевые построения, выдающие ложь
Речевые построения, выдающие ложь Речевые построения, выдающие ложь В случае разногласия между словами и жестами вашего собеседника больше доверяйте своему зрению, чем слуху. Скрыть правду или ис...
Речевые стратегии
Речевые стратегии Речевые стратегии Набор приемов, придающих высказыванию иллюзию смысла и логики. Использование речевых стратегий помогает собеседнику вначале согласиться с вами, а после подкреп...
Речь
Речь МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Донбасский горно-металлургический институт Кафедра философии и правоведения по дисциплине: «Основы психологии и педагогики» на тему: «Речь» Выполнил:...
Речь в межличностных и общественных отношениях
Речь в межличностных и общественных отношениях ГОУ ВПО БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ КОПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Курсовая работа на тему: «Речь в межл...
Речь и ее нарушения. Афазия
Речь и ее нарушения. Афазия Нейропсихология Речь и ее нарушения. Афазия Содержание Введение Речь и ее нарушения Афазии и их классификация Заключение Список литературы Введение В последние десятил...
Речь и мышление
Речь и мышление эта работа была сделана на заказ! список оригинальных работ( больше 100) в режиме off-line вы можете посмотреть по адресу: http://www.sinor.ru/~ranger/Ref также вы найдете много у...
Речь как инструмент мышления
Речь как инструмент мышления РЕЧЬ КАК ИНСТРУМЕНТ МЫШЛЕНИЯ Главная функция речи у человека все же состоит в том, что она является инструментом мышления. В слове как понятии заключено гораздо больш...
Речь как средство коммуникации
Речь как средство коммуникации ПЛАН РЕФЕРАТА: I. Речь как средство коммуникации. II. Виды вербальных коммуникаций 1. Разговор, беседа, собеседование 2. Спор, дискуссия, дебаты, прения, диспут 3....
Речь пустая и речь полная в психоаналитической реализации субъекта
Речь пустая и речь полная в психоаналитической реализации субъекта Речь пустая и речь полная в психоаналитической реализации субъекта Жак Лакан Вложи в уста мои слово истинное и твердое и сдержи...
Речь учителя как проявление его педагогической состоятельности
Речь учителя как проявление его педагогической состоятельности Речь учителя как проявление его педагогической состоятельности Агапова Анастасия Через всю свою жизнь проносим и мы образ того, кто...
Речь, ее основные функции и свойства
Речь, ее основные функции и свойства Речь, ее основные функции и свойства Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось...
Речь. Виды речи
Речь. Виды речи Речь. Виды речи Речь - особая, наиболее совершенная форма общения, свойственная только человеку. В этом общении участвуют две стороны - говорящий и слушающий. Говорящий - выбирает...
Решение проблем
Решение проблем Решение проблем Детей учат решать пронумерованные задачи, с вопросительным знаком и ответом в конце учебника. В реальном мире проблемы никто не нумерует, вопросительные знаки не р...
Ритуалы, которые приносят деньги
Ритуалы, которые приносят деньги Ритуалы, которые приносят деньги Виктор Иванович Попов, профессор, доктор Дипломатической академии МИД России. К проверенным партнерам относятся с доверием и с ни...
Робота вчителя початкових класів з батьками
Робота вчителя початкових класів з батьками ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Психологи і педагоги про взаємини вчителів, учнів і батьків 1.1 Значимість сімейного виховання 1.2 Фізіологічні і психологічні ос...
Робота з підлітками "групи ризику"
Робота з підлітками групи ризику РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ «ГРУПИ РИЗИКУ» міжособистий спілкування Для підлітків є дуже важливою і значущою сфера міжособистісних стосунків у колективі (сфера спілкуванн...
Робота психолога у виправній системі
Робота психолога у виправній системі Зміст Вступ 1. Написати батарею методик для профвідбора працівників юридичної сфери. Обґрунтувати чому саме ці методики застосовуються 2. Скласти схему первин...
Родительская и будущая семья в восприятии старшеклассников
Родительская и будущая семья в восприятии старшеклассников Родительская и будущая семья в восприятии старшеклассников В.Н. Клеймёнов, Е.А. Болдырева, Ю.А. Хоменко Подготовка юношества к семейной...
Родительское наказание
Родительское наказание Наказание ты мое! Как родители наказывают ребенка? Некоторые предпочитают карательные меры: шлепают малыша по попе, ставят его в угол, ругают. Другие придерживаются философ...
Родовая идентичность в группаналитической терапии
Родовая идентичность в группаналитической терапии Родовая идентичность в группаналитической терапии Барбара Эллиот «Бисексуальность: Я уверен, вы правы в этом вопросе. И я приучал себя рассматрив...
Родство и различие психики животных и человека
Родство и различие психики животных и человека ГОЛИЦЫНСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФПС РФ Кафедра психологии и педагогики. Факультет заочного обучения отделение психологии Тема: “Родство и различие псих...
Роды и виды ораторского искусства
Роды и виды ораторского искусства Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра социологии и политологии Р Е Ф...
Рождение ребенка и уход за ним
Рождение ребенка и уход за ним ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА Кафедра психологии РЕФЕРАТ Тема: Рождение, уход за ребенком Выполнила студентка художественн...
Рождение эмоций и Как этим управлять
Рождение эмоций и Как этим управлять Рождение эмоций и Как этим управлять Денис Швецов Для многих людей способность управлять внутренними состояниями – это что-то из области фантастики. И, поскол...
Розвиток античної психологічної думки
Розвиток античної психологічної думки Зміст Вступ 1. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про душу 1.1 Атомістична філолофсько-психологічна концепція Демокрита. Гіппократ і вчення про тем...
Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості
Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості ЗМІСТ: Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування батьківської сфери у період юності і дорослості 1.1 Системн...
Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку
Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку План Вступ Розділ 1. Гуманізація навчально-виховного процессу дошкільників 1.1 Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку 1.2 Художній...
Розвиток обдарованих дітей
Розвиток обдарованих дітей ЗМІСТ Вступ Розділ І. Визначення понять здібність, обдарованість Розділ ІІ. Здібності й обдарованість у молодшому шкільному віці 2.1 Прояв здібностей у дітей 2.2 Психол...
Розвиток пам’яті молодшого школяра
Розвиток пам’яті молодшого школяра План Вступ Розділ 1. Механізми пам’яті, її типи, форми та риси. 1.1 Фізіологічні механізми пам’яті. 1.2. Типи пам’яті. 1.3 Риси пам’яті. 1.4 Забування. Розділ 2...
Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть
Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть До кінця XIX сторіччя еволюційна доктрина й функціональна психоло...
Розвиток самосвідомості у молодших школярів
Розвиток самосвідомості у молодших школярів ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. ГЕНЕЗИС САМОСВІДОМОСТІ. ТРАКТУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ 1.1 Розвиток самосвідомості у філогенезі 1.2 Погляд фі...
Розвиток сучасної психології
Розвиток сучасної психології Розвиток сучасної психології Психологія - це одна із самих древніх наук і одночасно одна з наймолодших. Людей завжди займало власне поводження, а міркування про людсь...
Розвиток уваги старшокласників
Розвиток уваги старшокласників Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розвитку уваги учнів старшого шкільного віку 1.1 Поняття уваги. Загальні положення 1.2 Фізіологічні основи уваги 1.3 Основні...
Розвиток і самоактуалізація особистості
Розвиток і самоактуалізація особистості Розвиток і самоактуалізація особистості У цей час уважається, що при нормальному розвитку здорової дитини вона, якщо йому буде надана реальна можливість ві...
Розділи та методи практичної психології
Розділи та методи практичної психології Методи роботи психолога Перш ніж приступитися до розгляду теоретичної психології й використовуваних у ній методів дослідження, ми зупинимося на тій категор...
Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу
Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ДИПЛОМНА РОБОТА...
Ролевая система и уверенность в себе
Ролевая система и уверенность в себе Ролевая система и уверенность в себе Антон Юрьевич Вуйма, кандидат психологических наук, директор информационного агентства Духовное наследие, разработчик сер...
Ролевой конфликт
Ролевой конфликт Актуальность исследования ролевого конфликта работающей женщины обусловлена рядом причин, теоретического и практического характера. Профессиональная деятельность, способствуя реа...
Ролевой конфликт (доклад)
Ролевой конфликт (доклад) Актуальность исследования ролевого конфликта работающей женщины обусловлена рядом причин, теоретического и практического характера. Профессиональная деятельность, способ...
Ролевой стимул
Ролевой стимул Содержание Связь как архетип Сублимированный интеллект: основные моменты Философский аутотренинг: предпосылки и развитие Почему ненаблюдаемо самонаблюдение? Концептуальный тест: бе...
Ролевые игры и социально-психологический тип личности - участника ролевой игры
Ролевые игры и социально-психологический тип личности - участника ролевой игры Оглавление Введение Глава 1Теоретическая часть 1.1 Теории игры 1.1.1 Теория игры К. Грооса 1.1.2 Теория игры Бойтенд...
Ролевые игры как средства развития психологической компетентности в юношеском возрасте
Ролевые игры как средства развития психологической компетентности в юношеском возрасте Ролевые игры как средства развития психологической компетентности в юношеском возрасте В.В.Ряшина Институт п...
Ролевые модели поведения в организации
Ролевые модели поведения в организации Ролевые модели поведения в организации Ирина Олеговна Тюрина, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской акаде...
Ролевые ожидания и притязания студентов в браке
Ролевые ожидания и притязания студентов в браке Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный у...
Роль СМИ в разрушении традиционных полоролевых моделей и семейных ценностей
Роль СМИ в разрушении традиционных полоролевых моделей и семейных ценностей Роль СМИ в разрушении традиционных полоролевых моделей и семейных ценностей Мон. Нина (Крыгина) Человек формируется как...
Роль аналитического сеттинга в психоаналитическом процессе
Роль аналитического сеттинга в психоаналитическом процессе ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ РЕФЕРАТ Тема: Роль аналитического сеттинга в психоаналитиче...
Роль взаимопонимания в межличностных отношениях
Роль взаимопонимания в межличностных отношениях Взаимопонимание Взаимопонимание или взаимное непонимание – один из существенных моментов возникновения, развития и распада межличностных отношении....
Роль воображения в жизни человека
Роль воображения в жизни человека МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ Специальность 010400 Студентка II курса Латышева И.С. РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ В...


Реклама
В соцсетях
бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты